GJYSHJA QË QESHTE KURDOHERË


Vullnet Mato


Gjyshja pa dhëmbë në gojën e madhe,

qeshte kurdoherë e më quante keç.

Nëna e nënës, jetëgjata me tumane,

qeshi plot nëntëdhjetë e tetë vjeç.

Si ajo plakë gazmore dhe kapedane,