Gjuha Shqipe po rënkon…


Vangjush Saro
Përndryshe: Lexues, botues, institucione, largoni nga vetja grafomanët dhe gjuhëçalët!


(Në vijim të një bisede)


Po ndalem sërish në disa gazeta e portale, ku vlojnë ‘shkrimtaria’ e ‘gazetaria’ dhe etja për të fituar sadopak terren, ndërkohë që Shqipja rënkon. (Jam i një mendjeje me mikun tim E. Tupe për punë të fjalëve të huaja, por ndërkohë problemi më i madh është ngërçi gjuhësor në sintaksë, morfologji, drejtshkrim e pikës