GJUHA JONËKristo Çipa “Mjeshtër i Madh”


Nga vatra më foli zjarrri me flakët e tija

Ti je zoti im i pari, unë jam si fëmija

Nëpër gjuhë e nëpër flakë flitet gjuha ime

Nuk ka alfabet në kartë, shkrim e drejtshkrime


Kur erdha një gjuhë dëgjova, ajo ishte jotja,

Darkë më darkë e mësova, ditën e mbuloja.

Ishte para historisë kur s