GJOKSI MONUMENTAL


Vullnet Mato

Vullnet Mato


Është gjoksi femëror,

më e arta kurorë,