Gjithë udhët më kthejnë në shtëpi


Prof Dr Resmi Osmani

Resmi osmani

Udhëpërshkrim

UDHËTIM NË TRI KONTINENTE

(Gjithë udhët më kthejnë në shtëpi)

Vijim-4

Itali, Bari,shtator 2001

U bë disa herë që udhëtojmë për në Bari të Italisë, unë me cilsinë e drejtuesit por edhe si specialist dhe kolegë të tjerë të angazhuar në projekte kërkimi e zabatimi, herë me avion e herë me det. Janë lidhjet e punës me Institutin Mesdhetar në Bari, që asiston në projektet e mbrojtjes së bimëve drufrutore nga sëmundjet virusale. Kalojmë kurse një javore dhe herë të tjera pjesmarrje në seminare, konferenca e simpoziume. Në këtë institut, ku