Gjendja e jashtëzakonshme


Gjendja e jashtëzakonshme

Fatmir Terziu


E pyes dhe Ai hesht. Është një djalosh i ri

gjashtëmbëdhjetë më thotë i mbush më 25 Prill

numëron me gishtat e tij,

ndoshta nuk dëshiron të gaboj me ditëlindjen aspak,

vitet më thotë, nuk i ka kuptuar si shkuan pa fre,

janë vizatuar në të njëjtin bosht horizontal me një hark,