Gjarpëri


Gjarpëri

Nga Fatmir Terziu


Si filloi njeriu të ndryshoj Tokën?

Duke ndëruar lëkurën e saj, sigurisht,

gjarpëri e kuptoi. Megjithatë, pse

toka mbetet kaq plot gjithëkund

një qilim me lule pa fund?


Gjarpëri imitoi lulet u bë truk <