Gëzuar Bajramin...


Gëzuar Bajramin nga „Hilal Food Centre“


Shqiptarët janë klientët më të mirë


Albanian Post“: Jeni në biznes për një kohë të gjatë si e vlerësoni komunitetin shqiptar, klientët tuaj?


Mahmud Şiringül: Komuniteti shqiptar, të gjithë shqiptarët janë vëllezërit e mi, janë konsumatorët dhe klientët më të mirë, më të edukuar, më të respektuar. Shqiptarët ngado që janë janë miq të mirë dhe klientë të nderuar. Unë dhe stafi im i konsiderojmë si një familje. Jemi me ta dhe ata janë me ne. Mundohemi gjithnjë tu plotësojmë kërkesat në rritje që ata kanë për ushqimet. Ushqimet, produktet, materialet e tjera, të gjitha ato që i duhen konsumatorit janë preopkupimi ynë. Ne i njëh