Formula e munguar e Zbërthimit të Errësirës


Dino Martiko "Martir i Demokracisë"

Formula e munguar e Zbërthimit të Errësirës


Fatmir Terziu


E ke kthyer fjalën tek ajo që normëzon fundin e një leximi, si fillim i një rifilllimi tjetër. E aty, dehma e "lexonjësit", lexues i leximit, shkon tek ajo që ka endur rrjetën e mbartjes. Mbartja si vetë kahu i "drejtëlexonjësit" kapërcen kohën, vendin dhe hapësirën dhe gjendet tek nocioni dialektik i vdekjes së burrit. Këtë nocion e qas, e shtrëngon dhe e rilexon, pasi pena e Miho Gjinit „Mjeshtër i Madh“ dhe protagonisti Dino Martiko „Martir i Demokracisë“ udhëtojnë në kapërcyellin e perit të gjilpërës, pa syzet e trashura dhe kërkojnë të japin thelbin:

„Leximi në "dolli" për vdekjen,