FLUTURAT DHE BLETËT


Bashkim Saliasi

Dy flutura vënë janë në garë,

Cila, te lulet, t’arrijnë më parë.

Livadhi luleploti me të verdha,

Fluturat pret, bletët krahlehta.</