FLETËZA...


FLETËZA NGA DITARI I PËRZHITUR


SI MË ‘NDIHMOI’ KADAREJA PËR TA FITUAR ÇMIMIN E PARË PREJ PROFESORI