top of page

Fjalë pozitive nga Sir Mark Trevor Phillips për „Big Boss Services“ UK Ltd
Fjalë pozitive nga Sir Mark Trevor Phillips për „Big Boss Services“ UK Ltd


Kur bëhet fjalë për emrin e shqiptarit të madh natyrshëm mjafton dhe një fotografi e tillë. Mjaftojnë fjalët më të mira të një figure kaq të mirrënjohur britanike, sikurse është Sir Mark Trevor Phillips, për shqiptarët dhe punën e tyre, për kompaninë „Big Boss Services“ UK Ltd dhe natyrisht për drejtuesin e saj të palodhur e profesionist, Gazmend Cufaj. Sir Mark Trevor Phillips OBE ARCS FIC është një shkrimtar, transmetues dhe ish politikan britanik, i cili shërbeu si Kryetar i Asamblesë së Londrës nga viti 2000 në 2001 dhe nga 2002 në 2003. Ai prezantoi Trevor Phillips të dielën, një emision bisede në mëngjesin e së dielës në Sky News. nga 2021 deri në 2022.


Stafi më profesional i kompanisë „Big Boss Services“ UK Ltd ka gati një kohë të gjatë që shërben profesionalisht në shtëpinë e këtij personaliteti britanik, dhe duke kryer me cilësi të lartë punë të përgjithshme hidraulike, elektrike, karpentiere, lyerje dhe dekorime, zhbllokime dhe riparime të ndryshme, ka marë fjalët më të mira, madje dhe rekomandime të shumtar për mediat britanike, që të shpërndajnë si një lajm mjaft pozitiv këtë punë të mirë e sjelljen e shkëlqyer të Mondit, Gazit dhe të tjerëve në këtë drejtim.

Përdorimi i fjalëve të mira dhe ndjellëse të Sir Mark Trevor Phillips në këto procese të ndërtimit të kompanisë „Big Boss Services“ UK Ltd i shton forcë dhe qëndrueshmëri terminologjisë së marketingut të kompanisë në fjalë dhe ngjall ndjenjat e kompetencës dhe besueshmërisë, por dhe si një përgjigje për dashakeqësit e shqiptarëve në UK. Fjalë të tilla si "të ngurta", "forcë" dhe "aftësi" mund t'i pohojnë lehtësisht këto cilësi të dëshiruara në biznesin e ndërtimit, që tashmë kjo kompani i ka merituar prej kohësh. Frazat e fuqishme përfshijnë: "Projekti juaj i ndërtuar me integritet" ose "I dedikuar qëndrueshmërisë së shtëpisë suaj". Frazat me fjalë si, "vendosmëri e guximshme", ose "cilësi e palëkundur" lënë një përshtypje të menjëhershme pozitive te klientët e kësaj kompanie tashmë.


ENGLISH:


Positive words by Sir Mark Trevor Phillips for "Big Boss Services" UK LTD


When it comes to the name of the great job of the Albanians in UK naturally such a picture is enough. The best words of such a well-known British figure are really enough, such as what Sir Mark Trevor Phillips, were said for Albanians and their work, as well for the company "Big Boss Services" UK LTD, and of course for its tireless and professional leader, Gazmend Cufaj. Sir Mark Trevor Phillips OBE ARCS FIC is a British writer and former politician who served as chairman of the London Assembly from 2000 to 2001 and from 2002 to 2003. He introduced Trevor Phillips on Sunday, a conversation on the morning of the morning Sunday in Sky News, from 2021 to 2022.

The most professional staff of the company "Big Boss Services" UK LTD has been serving professionally in the home of this British personality, and for the performing with high quality hydraulic, electrical, carpentry, painting and decorations, unblocking and decorations a various repairs they have received the best words from Sir Mark Trevor Phillips, and even many recommendations from him for the British media, to distribute this good job as well for the excellent behaviour of Mondi, Gazi and others in this regard.

The use of the good and evocative words of Sir Mark Trevor Phillips in these processes of the services of the company "Big Boss Services" UK LTD adds strength and sustainability to the marketing terminology of the company in question and arouses feelings of competence and reliability, but also as a Answer to Albanian malice in the UK. Words such as "solid", "strength" and "skills" can easily affirm these desired qualities in the construction business that this company has already deserved for a long time. Powerful phrases include: "Your project built with integrity" or "dedicated to the durability of your home". Phrases with words like, "bold determination", or "unwavering quality" leave an immediate positive impression on the customers of this company already.

106 views0 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page