Fatmir Terziu, “Blirët e Pejës” dhe letrat shqipe në një kënd tjetër


Bajram Dabishevci: Fatmir Terziu, “Blirët e Pejës” dhe letrat shqipe në një kënd tjetër


Hyrje


Romanin më të ri, “Blirët e Pejës”, të shkrimtarit Fatmir Terziu pata rastin ta kem në dorë tani, ta lexoj, rilexoj dhe ta shijoj madje familjarisht. I ardhur enkas në postën time nga Amerika, tashmë gjendet si një thesar në Bibliotekën time, por edhe në memorjen time që do të flas