FATI I SYVE TË MARIGOSË


( MARIGO POZIO )

Fiqri Shahinaj


Miku im Luan Zilfo më dërgoi në messenger foton e Flamurit kombëtar. Në mes të fotos ai shkruan: "Java e Flamurit" Dhe mua më fluturoi mendja te shkrimi im këtu e nja kater a pese vjet të shkuara me titulin e mësipërm. Shkrimi ështëky më poshtë me nja dy , tre shtesa e ca rregullime...

Që të qëndisësh do të thotë të kesh durim.

Që të qëndisësh do të thotë të kesh passion.

Që të qëndisësh do të thotë të kesh imagjinatë krijuese.