Evolucion i dështuar


Noke Abilekaj

................................................................. (Diogjeni akoma kërkon njeriun) ..............................