EMRIN TËND NUK E PËRMEND NJERITregim nga Hamza Halabaku

Zgjedhjet e përgjithshme në nivel të vendit dhe