Emisioni “Koha për t’u zgjuar” ka kuptim të dyfishtë...


GJOKË DABAJ

KOHË PËR T’U ZGJUAR APO KOHË PËR KLLAPI*?!

Emisioni “Koha për t’u zgjuar” ka kuptim të dyfishtë:

1. Është mëngjesi, kur njerëzit duhet të zgjohen dhe të fillojnë punët e ditës.

2. Është koha, periudha, epoka, kur populli duhet të zgjohet (nëse është në gjumë) dhe të qartësohet, në mënyrë që jeta e tij, në këtë rast jeta e popullit tonë, të mos jetë një ravgim nëpër ëndrra, një bredhje e verbër, duke mos ditur as nga po vjen, as ku po shkon.

Ky është qëllimi fisnik i këtij emisioni. Por, le t’ia bëjmë një analizë më të thelluar! Le të shohim mjetin dhe mënyrën që po përdor ky emision për ta zgjuar popullin dhe rezultatet që i ka arritur në kaq vite transmetim! Aq