Elegji për ekzilin e poetit Agron Tufa


Autori Ahmet Prençi dhe Agron Tufa

(poemth)

I.

U kris qelqi i kësaj