E fshehta e dorёshkrimit

Nga Fatmir Minguli


Me Moikom Zeqon, janar 2020,Tiranё

E fshehta e dorёshkrimit

Dorёshkrimet nuk digjen

Mihail Bulgakov

Nё kёto ditё karantine duket se vlera e atij rafti modest me libra tё vendosura krejt pa rregull, nё koridorin e ngushtё tё shtёpisё, sikur merr njё vёmendje tjetёr, mё tё sinqertё, parё me njё dashuri tjetёr. Eshtё ndoshta efekti “kohё e lirё” qё transformon vlerat, preferencat e nё fund tё fundit ato shqisat e ndjeshmёrisё maksimale.

Ishtё pikёrisht njё ditё e tillё karantanimi kur mё erdhёn disa dorёshkrime tё Moikom Zeqos, tё cilat i po i shkruan pёr tё botuar librin e ardhsh