E arta e Agim Matos në lidhjen diskursive me Epokën e Artë


Agim Mato: mosha kur sapo kishte botuar librin e parë "Jug" të cilin më vonë e hoqën nga qarkullimi.

E arta e Agim Matos në lidhjen diskursive me Epokën e Artë


Prof Dr Fatmir Terziu


Abstrakt


Qëllimi i këtij punimi është të sqarojë se si imazhet e hapësirës joniane në poezinë e vëllimit „Pluhuri i artë i përjetësive“ (2016) të Poetit Agim Mato „Mjeshtër i Madh