Dy fjalë për krijuesin Duro Mustafai


Natasha Limaj

Të shkruash për intelektualë të kësaj përmase , patjetër që kërkon informim , formim e përvojë, megjithatë , kur dëshira është e madhe për të thënë diçka për z.Duro Mustafai , edhe ,pse shkrimi mund të jetë modest mendoj se ka vlera. Z. Duro është një nga ata intelektualë me shpirt artistik ,i cili i ka cekur të gjitha f