DUKE PRITUR VJESHTËN...


DUKE PRITUR VJESHTËN...

KARTOLINË ME POEZI PËR MIQTË E MI!

NGA ARQILE V GJATA