DRITA QË E SHNDËRRON NJERIUN NË DRITË


Timo Mërkuri, kritik, studiues, poet dhe shkrimtar

DRITA QË E SHNDËRRON NJERIUN NË DRITË


Mbi romanin “Nëna e Dritës” të Anton Nikë BerishësTimo Mërkuri