“Dramaturgu-poet Etëhem Haxhiademi në fokusin e trajtimeve letrare dhe gjuhësore”


Akademia e Shkencave - 25 qershor ‘21

Sot në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë u mbajt konferenca shkencore: “Dramaturgu-poet Etëhem Haxhiademi në fokusin e trajtimeve letrare dhe gjuhësore”

- Figura e Etëhem Haxhiademit është ndriçuar për herë të parë e plotë si krijues, si personalitet dhe si themeltar i traditës së dramaturgjisë shqiptare. Në këtë konferencë u ekspozuan veprat e shqipërimeve të E. Haxhiademit (9 vëllime) përgatitur nga botimet “Poeteka”-

#AShSh