DOKUMENT TRISHTUES I NATËS SKËTERRIKE


Prof Dr Nuhi Vinca

DOKUMENT TRISHTUES I NATËS SKËTERRIKE


(Rreth librit “RINGJALLJA” të Uran Butkës, botim

i Fonix, Tiranë, 1995, f. 367)


Autorin e “Ringjalljes”, zotin Uran Butka, pata nderin ta njoh në “Ford Hajm Universitet” të New Yorkut më 22 prill 1995 në seminarin (sesionin shkencor) kur lexoi kumtesën për Faik Konicën me rastin e plotësimit të amanetit të tij për t`u tretur në dheun mëmë, lënë para 52 vjetësh. Nuk mund ta harroj mbresën që la kumtesa e tij për Konicën përfshirë edhe në vëllimin “Ringjallja” që e kemi objekt në këtë promovim. Por një detaj tjetër gjithashtu s`më del mendësh.

Kryesuesi i atij sesioni shkencor, z. Gjon Buçaj, nënkryetar i “Vatrës” famëmadhe të shqiptar