Do bëjë këte...Sa hyri Zonja Meri, e panë me një lule në gërshetin e majtë,

E thanë “ zonja vetë!”

Pastaj u ul tek këndi diplomatik i kadifenjtë, aty tek qoshku i delegacioneve