Distanca më e shkurtër midis zemrave njerëzore është letërsia