Dimensioni i dukshëm kulturor i një libri


Halil Rama, „Mjeshtër i Madh“

Prof Dr Fatmir Terziu