DILI ZOT GJUHËS


Shkrim nga, Kasam Shaqirvela *

Dili zot gjuhës tënde(gjuhës së nënës), armës më të fortë me të cilën mund ta mbrosh atdheun tënd (Trojet e Atit), ashtu do ta mbrosh edhe të djeshmen tënde(historinë, kulturën, traditën doket e zakonet), të sotmen tënde(forcimin dhe përparimin tënd në konkurrim me kombet e tjera), të ardhmen tënde (brezat e kombit tënd që do të vijnë nesër që të mos mbeten bonjakë... dhe jashtë rrjedhave të historisë). Të gjithë ata (të brendshëm e të jashtëm) që ta sakatuan gjuhën tënde nuk arritën të ta tjetërsojnë sepse nuk arrinë dot t’i thajnë rrënjët e saj që e thithin forcën e jetëgjatësisë nga lashtësia e hershme pellazgjike, në këtë gjuhë të hyjve, ku, në Dodonën Pellazgjike, fatthëna rrëfente apo parashihte fatet e njerëzve dhe shpjegonte fenomenet natyrore..!