DIASPORA, NJË SHQIPËRI NDRYSHEDIASPORA, NJË SHQIPËRI NDRYSHE (!)


Intervistë e shkrimtarit dhe publicistit Vangjush Saro me Kryetarin e Shoqatës “Eagle’s land” (British Columbia) z. Ardian Lagji

Pyetje: Z. Ardian, lexuesit do t’i interesonte së pari njëlloj pasqyre e ‘pjesës shqiptare’ në këtë provincë. Sa janë, ku jetojnë së shumti emigrantët shqiptarë?


Përgjigje: Shqiptarët e parë janë vendosur në Vankuver diku nga fundi i viteve ‘50 dhe fillimi i vitit 1960. Takoheshin kryesisht në fundjave nëpër kafene, ndërsa më vonë takimet u bënë të karakterit shoqëror dhe familjar, në shtëpitë e njeri-tjetrit, duke shfrytëzuar festat familjare apo ato tradicionale shqiptare.

Mbledhja e parë për themelimin e shoqatës “Shoqëria Vëllazërore Shqiptare e Vankuverit” u mbajt në 25 Qershor 1977 me pjesëmarrjen e 23 personave me të drejtë vote; u zgjodh Kryesia me 7 aëntarë. Gjergj Dobreci u zgjodh Kryetar, Zuber Xhaferi Sekretar. Kjo shoqatë numëronte mbi 62 familje me 139 anëtarë dhe e zhvilloi veprimtarinë e saj deri në vitin 1998.

Mendohet se ne BC jetojne rreth 3.000 apo diçka më shumë shqiptarë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Numrin më të madh e përbëjnë shqiptarët nga Kosova; ndoshta pasi ata erdhën me “Resettlment Program” të qeverisë Kanadeze pas konfliktit në Kosovë (Airlift Program). Anëtari i Kryesisë dhe për një mandate edhe Kryetar i Shoqates, z. Edison Heba, ishte i angazhuar me settlement program në Vankuver gjatë vitve 1999-2000.

Shqiptarët jetojnë kryesisht në Lower Mainland (përqendrimi më i madh) por edhe në Vancouver Island, Kelowna, Kamloops.

Shoqëria Shqiptare “Eaglesland” e BC është themeluar më 24 shtator 2006 në Burnaby, pas një seri takimesh dhe konsultash të grupit nismëtar ndërsa inkorporimi është bërë në datën 20 tetor 2006. Kryetari i saj i parë u zgjodh z. Estref Resuli, për dy mandate rresht; ai edhe sot vazhdon të jetë shumë aktiv në Kryesinë e Shoqatës; një djalë inteligjent, shumë atdhetar, lider apasionant. Duke patur parasysh shumë të ardhur nga viset shqiptare në Kosovë, dëshira për të krijuar një shoqatë te këtyre trevave nuk ka rezultuar efektive; gjithsesi, në “Eaglesland”, ka anëtarë nga të gjitha trevat shqiptare, ata vijnë rregullisht në aktivitetet e zhvilluara nga Shoqata jonë.

Në gjirin tonë ka individë të spikatur e personaliteteme shumë integritet; do të veçoja z. Bujar Llapaj, dirigjent shumë i suksesshëm, pa ju harruar edhe juve, z. Saro. Për të ruajtur integritetin e personave që jetojnë këtu, nuk do të ishte me vend t’i përmendim pa marrë aprovimin e tyre. Por do të thosha se ndërmjet tyre ka avokate, mjekë, mësues e profesorë, ekonomistë, inxhinierë, sportistë, trajnerë, si dhe biznesmene te suksesshëm.

Materiali i organizimit të shoqatës është online, të interesuarit mund të na ndjekin në adresen: www.eaglesland.org.


Pyetje: Cili është roli i Shoqatës në njohjen e këtij komuniteti me realitetin e këtushëm dhe në përballjen me jetën në Kanada? Me sa dimë, ju kini edhe një blog në internet…


Përgjigje: Shoqata ka një rol modest, por gjithsesi aktiv, në këtë aspekt. Fakti që kemi një website dhe një faqe në Fb, ka lehtësuar komunikimin virtual në mungesë të takimeve tona të rregullta, që janë programuar vazhdimisht në bazë të Kalendarit Vjetor që harton Kryesia e Shoqatës.

Kontakti me e-mail dhe duke përdorur teknologjinë virtuale, është shpeshtuar, duke iu përshtatur situatës pandemike dhe për dy qëllime: e para, për t’u njohur me problemet që kemi ne si komunitet apo edhe për të përcjellë sa më shumë informacion tek anëtarët; dhe e dyta për të mbajtur gjallë frymën e bashkëpunimit Kryesi - Komunitet, njohjen me çka është e domosdoshme dhe e dobishme në këtë periudhë.

Nga blogu në Fb e rrjete të tjerë, përveç njohjes e propagandimit të aktiviteteve tona, kemi kërkesa të vazhdueshme nga jo-anëtarë për të marrë më shumë informacion përpara se të emigrojnë në Vankuver, por edhe shkëmbim informacionesh për të porsaardhur ketu, se ku mund të gjejnë shtëpi, ku dhe kë mund të kontaktojnë, etj. Natyrisht, ndihma jonë është më tepër informativ, pasi realiteti është ky që është, përballimi i jetes në Kanada s’është i lehtë për të ardhurit rishtas. Në jo pak raste, edhe për ata që kanë vite këtej, mund dhe ndodh që përballen me vështirësi të ndryshme, si humbje e vendit të punes, ndryshime sociale në familje, lindje, vdekje, bashkime familjare apo raste kur ka shtetas me leje pune ose leje studimi dhe duan të qëndrojnë e të ingranohen me jetën në Kanada.


Pyetje: Mund të bëjmë një bilanc të përmbledhur të veprimtarive kryesore në vitet e fundit? Si mbahen kontaktet me komunitetin dhe çfarë e dallon ekipin tuaj, ndërsa, në mënyrë vullnetare dhe me ndërgjegje atdhetare, kontribuohet për mbarëvajtjen e Shoqatës?


Përgjigje: Në Kalendarin e Aktiviteteve, që Kryesia e harton në muajin e parë të vitit, parashikohen një seri aktivitetesh; me kryesoret nëse do t’i përmbaheshim radhës, janë:

1. Kremtimi i Pavarësisë së Kosoves, aktivitet për të cilin kemi bashkëpunuar me individë të veçantë, në mungesë të një shoqate të komunitetit nga Kosova; edhe pse nuk e kemi parë si domosdoshmeri, për faktin që në shoqatën tonë janë të angazhuar një mase e madhe e shqiptarëve nga vise te tjera. Janë organizuar mbrëmje festive e përkujtimore, janë dërguar mesazhe përshëndetjeje dhe ne jo vetem kemi qenë të pranishëm, por edhe aktivë në organizim e drejtim.

2. Përkujtimi i 8 Marsit, është kthyer në një traditë të bukur; znj. Ardita Fishta, Suzana Vukaj, Eglantina Ferro, në bashkëpunim me gra vullnetare e aktive, janë bërë nismëtare të aktivitetit vjetor, jo thjesht kulturor, por edhe argëtues dhe edukativ.

3. Pjesëmarrja aktive, së fundi, e Shoqatës në Festivalin Vjetor Multikultural, që mbahet në Surrey - BC, ku jemi nderuar edhe me çmim në vitin 2018, por dhe atë Europian, që mbahet në Burnaby.

4. Përshëndetjet me rastin e festave me karakter fetar e kulturor.

5. Promovimi i anëtarëve të