Dhivër


Dhivër

Nga Fatmir Terziu


Hap faqet në një libër

vargu më sjell engjëllin

dhe zogjtë që këndojnë në Dhivër.

Ndjek vargun,

fjalët,

gjuhën e ndjeshme të shpirtrave,

pemët,