Deri me sot nuk u zbardh asnjë vrasje?!


Që dy dekada folësit e tubimeve - familjareve ju dhanë premtime, por për fat të keq


Deri me sot nuk u zbardh asnjë vrasje?! ...


Hasan Hasanramaj


Tema për të cilën u përcaktuam të shkruajmë kësaj radhe janë vrasjet tragjike para, gjatë dhe pas luftës së fundit të këtyre dhe shumë figurave tjera të rezistencës shqiptare për të cilët më shumë së dy dekadë nëpër tubimet e elektorale, akademitë për çdo vjet nëpër fshatrat dhe qytetet e Kosovës- kushtua zgjedhjeve komunale, shtetërore dhe përvjetorëve të vras