DERDH GJITHË DASHURINË


SHPENDI TOPOLLAJ


BESIM DEMA, DERDH GJITHË DASHURINË E TIJ PËR PROFESIONIN E

NDERUAR TË MËSUESIT

(Rreth librit “Në puhitë e jetës”)


Gjithmonë i kam lexuar me ëndje librat me kujtime të atyre mësuesve që kanë shkruar rreth viteve të gjata të punës me nxënësit. Kjo ndofta ngaqë në përshkrimet e tyre kam gjetur reminishenca nga koha kur kam qenë vetë nxënës shkolle, ose se pak a shumë e kam kryer vetë këtë detyrë gjithë jetën time si oficer me ushtarët nëpër reparte dhe për një farë kohe, edhe me rininë shkollore. Nga faqja në faqe, më kanë dalë të gjallë edukatorët e mi që nga klasa e parë e me radhë, deri tek ata që ende janë gjallë dhe më sjellin aq gëzim e kënaqësi kur i takoj apo bisedoj në telefon. Dhe pushtohem nga po ato emocione që nuk u zbehën asnjëherë. E kam thënë edhe në n