Dentisti


Dentisti

(Kujtimit të mjeshtrit të palodhur Adil Shevroja)

Fatmir Terziu


Unë e kam ende spangon,