DENONCOHEN DIFERENCIMET SOCIALEDHE HIPOKRIZITË E EURO-ATLANTIKËVE


Fahri Dahri-studiues-

76 vjet kanë kaluar që nga koha kur është kryer gjenocidi ortodoks grek ndaj banorëve autoktonë të besimit mysliman të rajonit etnik shqiptar të Çamërisë. 

76 vjet më parë ndodhi holokausti fizik dhe për 76 vjet radhazi vazhdon holokausti moralo-material për komunitetin çam.

76 vjet vrasje, internime, përvehtësime pronash, dëbime, kufizime, shpifje, trysni, përbuzje, trillime, diferencime të dukshme sociale dhe aspak përgjegjshmëri institucionale ndaj detyrimeve ligjore, qoftë atyre Kushtetuese dhe Ligjeve Ndërkombëtare.