„Broduej i Tiranës“ (Broadway of Tirana) “pasarela” e viteve ´60 - ´70


Petrit Malushi

Nga Petrit Malushi

Broduej i Tiranës“(Broadway of Tirana) i Bedri Alimehmetit, “pasarela” e viteve ´60 - ´70


“Broduej i Tiranës” (Broadwy of Tirana)! A ka ekzistuar në të vërtetë ?! Për ditët dhe kohën e sotme duket si një produkt i fantazisë. Natyrisht për ata që nuk e njohin si dhe sa duhet historinë dhe jetën e kryeqytetit shqiptar të viteve ´60 -´70 të shekullit të kaluar. Por nëse për këtë do të pyesësh, apo do të hapësh bisedë me ndonjë të ri kryeqytetas të brezit të atyre viteve informohesh se është tërësisht e vërtetë që ka ekzistuar edhe „Broduej i Tiranës“. Madje ndonjë nga këta bashkëbisedues mund të ketë qenë edhe protagonist i atij emërtimi. Fshirja e „Broduejt“ nga kujtesa e tyre vështirë se ndodh.

Autori, midis nesh