Brenda dhe jashtë vetes


Brenda dhe jashtë vetes

Fatmir Terziu


Blu, brenda kësaj është Njeriu

pra, fisnik,

reflekton rrugën e mbretërve,

në hapësirë, sy, ujësi.


Blu,