Botohet në Irlandë Antologjia ku janë përfshirë edhe dy krijues emigrantë


Sotir Athanasi

Nga Sotir Athanasi


Është kënaqësi t'u kujtoj jo vetëm shkrimtarëve e bashkëkrijuesve tanë, por edhe të gjithë atyre që na ndjekin dhe ndajnë gëzimin me ne, se në vazhdën e botimit (në Prill të çdo viti)

Revista Galway