BILBILI KËNDON


Bashkim Saliasi

BILBILI KËNDON

Bashkim Saliasi

Sipër në kodrë,

Gjelbërim i rrallë,

Sa bukur që dukesh,

E mira Tiranë.

Grupi ynë i vogël,

Shijonë behar.

Bilbili këndon,