Beteja e Dashurisë në këngët e vjetra të Elbasanit