Barsaletat dhe nëmat e Goles.


E jetuar.. Nga Dr. Lili Kristuli

Barsaletat dhe nëmat e Goles.