BARDI I SHPEND UJMIRIT


Aleko Likaj

Novelë për nxënësit 12 vjeçarë:

BARDI I SHPEND UJMIRIT

Aleko Likaj

l