Baltë nëne


Fatmir Terziu "Mjeshtër i Madh"

Baltë nëne

Tregim