Ballkani përtej “njëjësit”


Dr Fatmir Terziu

Ballkani përtej “njëjësit”

Dr Fatmir Terziu


Abstrakt


Gadishulli i Ballkanit, jashtë formës së tij gjeografike të ekzistencës, përtej formatimeve të ndryshme socio-kulturore, madje edhe tej normativave politike, si një emër i ardhur nga maja e vargmaleve me të njëjtin emër Ballkan, duket ende se është dhe mbetet një zbrazëti e ma