AUTOPSI E TRANZICIONIT 30-VJEÇAR


Kadri Tarelli shkruan:


Falja nuk është gjithmonë e kollajtë. Ndonjë herë, që të falësh atë që na e shkaktoi, duket më e dhimbshme se plaga që na u hap. E megjithatë, nuk ka paqe pa falje.