ATO QË TREMBEN NGA SUKSESI IM, T’I DËRGOJNË TË FALA DËSHTIMIT TË VET"