Atë ditë ai bëri njëzetë vjeçTregim nga Pajtim Xhelo

(Ngjarje e vërtetë)

Prej një muaji e mbanin nën mbikqyrje në Mallakastër, ku ndodhej "

Çeta Plakë". Ai kish qenë Sekretar i Rinisë Antifashiste për Qarkun e

Vlorës, po e kishin shkarkuar për mendime të kundërta me Partinë,

sidomos për ndërhyrjen e Jugosllavëve. Nuk bënte pjesë në grupin

antiparti të Sadik Premtes, as të Anastas Lulos, po Halim Xhelo (

Dukati) së bashku me Liri Gegën, të cilët kishin zëvendësuar Hysni

Kapon në Qarkun e Vlorës, të dy njerëz mediokër, ambiciozë, sektarë,

egoistë e kishin raportuar në Shtabin e Përgjithshëm si element "

trubullues" në radhët e rinisë...Element " trubullues ai që kish

ngritur rininë e bregut e të labërisë në Luftën Nacional Çlirimtare!

Kësisoj e kishin izoluar në " Çetën Plakë" për një periudhë të

pacaktuar.

Edhe pse ishte mbrëmje vere, bënte pak freskët prej dy ditësh dhe një

grup partizanësh po mësonin këngën " Dalngadalë po vjen behari" që e

kish shkruar dhe kompozuar Haki Xhelo për dy shokët e tij, Mitat e Lef