top of page

Astrit Lulushi: Lashtësi  dhe Legjendë dhe tre të tjerë

Updated: May 17


Lashtësi 


Shtatëdhjetë patriarkët dhe kombet e Noeut përbëjnë një numër të qëndrueshëm të lidhur drejtpërdrejt me 70 djemtë e Jakobit dhe 70 perënditë që qeverisnin tokën nën mbikëqyrjen dhe drejtimin e Satanait. 

Ligji i Përtërirë (paspëmbytjes) ofron informacion që shpjegon pse Perëndia i kërkoi Jakobit të ndryshonte emrin, duke u bërë Izrael, dhe të merrte Tokën e Besëlidhjes me forcë, si dhe të pranonte Rendin Botëror të Nefilinit. Libri i Ligjit të Përtërirë regjistron ngjarje në lidhje me Izraelin kur ata ende po forconin besimin e tyre dhe përpara se të kalonin lumin Jordan për të kapur Tokën e Premtuar - tokën që Perëndia e kishte rezervuar për Veten dhe njerëzit e Tij të zgjedhur që në fillim për qëllimet e Tij hyjnore. 

Ligji i Përtërirë jep pjesërisht kontekstin dhe justifikimin për Izraelin, pak përpara se Joshua të drejtonte fisin e Izraelit në Tokën e Besëlidhjes. 

Që në fillim, Perëndia ndau tokën që do t'ia linte më vonë Izraelit që të banonte atje pas përmbytjes. Zoti më pas e lidhi trashëgiminë e premtuar të Izraelit në Besëlidhjen e Tij të Shenjtë gjatë periudhës së Eksodit, si pjesë e planit të tij për të shpëtuar njerëzimin nga engjëjt rebelë dhe pasardhësit e tyre të rremë. 

Në të njëjtën mënyrë, Perëndia krijoi 70 kombet pas përmbytjes, Ligji i Përtërirë e udhëzon lexuesin se Zoti e kishte ndarë më parë tokën midis kombeve në ditët e lashta, sipas bijve të Adamit, dhe sipas të njëjtit numēr, 70, bijve të Izraelit të lindur në Egjipt - si dhe 70 patriarkët e Noeut u renditën në Listën e Kombeve. 

Izraeli nuk ishte një komb para përmbytjes, as një komb në kohën e tabelës së llogaritjes së kombeve.  Paraqitja e Izraelit në Ligjin e Përtërirë është jashtë llojit kronologjikisht - derisa dikush pohoi se futja e Izraelit ishte profetike. 

Si i tillë, dekreti fillestar profetik i Perëndisë paracaktoi që do të kishte një numër konstant prej 70 kombesh duke filluar nga Adami, dhe më pas Noeu dhe Jakobi/

apo Izraeli. Kështu, ndarja fillestare e kombeve të numëruara nga bijtë e Adamit ishte konstante për të gjithë epokën e Adamit. Nga kjo rrjedh se Izraeli u llogarit në 70 kombet e paspërmbytjes nëpërmjet Jakobit, nëpërmjet Arphaxad, birit të Semit. Prandaj formulimi "sipas numrit të bijve të Izraelit" ishte përmbushja e dekretit të lashtë profetik të Perëndisë që nga fillimi për epokën paradiluvian dhe pasdiluvian. Si i tillë, emri i Jakobit u ndryshua në Izrael përpara se të lindte djemtë e tij në Egjipt si titull trashëgimie dhe për të përmbushur të gjitha aspektet e dekretit të Perëndisë. Jakobi u llogarit në mënyrë profetike si Izraeli dhe ndau shortin e trashëgimisë “Sepse pjesa e Zotit është populli i tij; Jakobi është pjesa e trashëgimisë së tij". Shorti i trashëgimisë së Izraelit shtrihej nga lumi Nil deri në Eufrat, duke përfshirë tokën e pushtuar ilegalisht nga kananitët e degës së Kamit.. Fjala hebraike e përkthyer "Izrael”, ka një qëllim të dyfishtë dhe kuptim më të madh që mban çelësin për të kuptuar pse ky varg është përkthyer kaq ndryshe; "bijtë e Izraelit" u përkthyen nga hebraishtja në anglisht nga Teksti Masoretik, dorëshkrime të kopjuara dhe rikopjuara brez pas brezi nga rabinët që u bënë burimi për shumicën e përkthimeve të Dhiatës së Vjetër. Nga ana tjetër, dorëshkrime më të vjetra hebraike dhe aramaike të rrotullave të Detit të Vdekur, të datuara më herët se kopjet e Tekstit Masoretik të marrë nga rabinët, u zbuluan shumë kohë pas botimit të Biblës që i përktheu bijtë e Izraelit si "bijtë e Perëndisë"..Ndërsa grekët e përkthyen fragmentin si “Engjëjt e Perëndisë”. 


Legjendẽ


Astrit LulushiLegjenda e Moisiu në shkretëtirë thotë se qyteti i gjigantëve ishte Kiriatharba, dhe se i pari i tyre quhej Arba.


Gjigantët Anakim në legjendën hebraike besoheshin nga izraelitët se ishin pasardhës të engjëjve të rënë, gjysmë njerëzor dhe gjysmë engjëllor, gjysma e vdekshme u zhduk me kalimin e kohës, por jo shpirtrat e tyre. Dyzet vjet më vonë, kur Izraeli ishte gati të kalonte lumin Jordan dhe hyri në Tokën e Besëlidhjes, Moisiu u kujtoi izraelitëve se anakimët jetonin mes popullit të Kanaanit dhe një popull tjetër që quhej Arba, që ishte gjithashtu më i gjatë se izraelitët, por më i vogël se anakimët. Gjigantët më të vegjël erdhën nga Kanaani. Ata ishin njerëz që burimet okulte i akreditojnë për shfaqjen e hibrideve njerëzore:

“Populli është më i madh dhe më i gjatë se ne; qytetet janë të mëdha dhe të rrethuara me mure deri në qiell; dhe për më tepër ne kemi parë bijtë e Anakimëve atje”.

Moisiu u kujtoi izraelitëve se anakimët ishin një komb i fuqishëm ushtarak, me qytet-shtete-kështjella të mbrojtura me mure të larta. Izraelitëve iu kujtua se fëmijët e Anakut ishin të mëdhenj, të gjatë, të njohur për aftësitë e tyre luftëtare dhe pyetën në mënyrë retorike: “Kush mund të qëndrojë përpara fëmijëve të Anakut!”

Më tej, Joshua konfirmoi gjatë pushtimit se Anakimët banonin në të gjithë Kanaanin. Në të vërtetë, Joshua luftoi kundër tyre në luftërat pushtuese.

“Në qoftë se Zoti do të jetë me mua, atëherë unë do të mund t'i dëboj, ashtu si ka thënë Zoti”.

Joshua hyri në tokën e pushtuar; Arbët dhe Anakimēt ose Ankimët shkuan në vende të tjera rreth Mesdheut si nê Egjipt, Fenikē, Turqi, Ballkan, ku i lanẽ emrin e tyre njẽ vendi, u hodhēn nē Itali dhe tē gjithē terrotorin e quajtẽn Pellazgji sipas Pelegut, parardhẽsit të tyre.


Gjenerata e Fikut


Profecia e Fikut quhet kêshtu, kur pemët e fiqve ishin të zakonshme në Izrael. Ngjarja mund të ketë ndodhur pasi pranë kishte një pemë fiku, kut Jezusi përdori këtë ilustrim të shenjave të fundit të kohëve.

Shfaqja e gjetheve në fikun paralajmëron fillimin e verës; në mënyrë të ngjashme, shfaqja e të gjitha gjërave që Jezusi sapo kishte përshkruar do të lajmëronte ardhjen  e dytë dhe fundin e epokës.

Jezusi thotë se, kur njerëzit shohin të gjitha këto shenja, atëherë fundi është afër.

Por cilat janë shenjat? Ja çfarë kishte përmendur Jezusi:

“Do të ketë luftëra dhe thashetheme për luftëra. Kombet do të ngrihen kundër njëri-tjetrit. Do të ketë zi buke dhe tërmete në mbarë botën. Të krishterët do të përballen me persekutim dhe vdekje. Shumë besimtarë të deklaruar do të largohen nga besimi dhe do të tradhtojnë njëri-tjetrin. Ligësia do të rritet. Dashuria e shumicës do të ftohet. Do të ketë një kohë shqetësimi të madh, të pakrahasueshëm në historinë e botës. Shenja e Birit të Njeriut do të shfaqet në qiell”

Sipas profecisë së fikut, "kur t'i shihni të gjitha këto, mund ta dini se kthimi i tij është shumë afër, pikërisht te dera" (Mateu). Teologët i konsiderojmë këto fjalë të Jezusit me gjykimet e vulës sē 6-të Zbulesës.

Jezusi vazhdoi duke thënë: “Në të vërtetë, ky brez me siguri nuk do të kalojë derisa të kenë ndodhur të gjitha këto gjëra” 

Me fjalë të tjera, njerëzit që do të shohin fillimin r gjarjeve do të jenë të njëjtët njerëz që do të shohin fundin. Disa e interpretojnë si:

brezi që sheh fillimin e fundit; ose edhe fundin e tij. Kur të vijnë shenjat, ato do të ecin shpejt; nuk do të zvarriten për shumë breza.

Ata që presin dhe vëzhgojnë, quhen “Gjenerata e Fikut”dhe presin që profecia të përmbushet.


Flutur

Astrit Lulushi 

Insektet me flatra, s’bëjmë dot pa ato, kur janë çuditërisht të bukura. 

Flutura më e rrallë, dhe uragani më intensiv në historinë e brigjeve të Atlantikut janë regjistruar në Florida. 

Deri në vitin 1900, Miami, strehoi disa qindra deri në disa mijëra njerëz. Rritja e vendbanimeve dhe fillimi i zhvillimit përkoi me zbulimin e një prej fluturave vendase të zonës, Swallowtail i Schaus (Heraclides aristodemus ponceanus). 

Bazuar në një flutur individuale në 1898, entomologu William Schaus botoi një artikull për të njoftuar zbulimin. “Swallowtail i Schaus-it” u quajt; është e madhe dhe me bisht të prerē si i dallendyshes. Shiritat e krahëve të verdhë dallohen në një sfond të zi. 

Menjëherë pas zbulimit, kjo lloj fluture thuajse humbi. Në fillim të viteve 1920, “Bishtdallëndyshja e Schaus-it” u zhduk; dhe më pas u ringjall për herë të parë.

Menjëherë pas zhdukjes nga kontinenti, ajo u rishfaq në Florida Keys. Në dekadën që pasoi u pa në Key Largo dhe Matecumbe Key, 50 km më në perëndim. Kjo specje cilësohet e rrezikuar, dhe

tani janë të kufizuara kryesisht në Parkun Kombëtar Biscayne.

Pas rizbulimit, fatkeqësia goditi përsëri. Në vitin 1935, një shqetësim natyror, goditi habitatin e Swallowtail-it të Schaus-it. Uragani i Majit të vitit 1935, ishte uragani më intensiv i Atlantikut që ka rënë në tokë në historinë e regjistruar. 

Në vitin 1940, Florence Grimshawe paralajmëroi vdekjen e Swallowtail të Schaus-it. Artikulli i saj "Vendi i pikëllimit: Flutura më e rrallë në botë", parashikoi se Swallowtail Schaus-it do të vdiste. Ajo shkroi: "Matecurnbe, në gjuhën i indianëve të zhdukur, ka legjendë dhe mister që mund të ketë një kuptim të veçantë - Trishtimi i zhdukjes së një specieje”. 

Kur duna e rërës ra, shirat nën  furinë e uraganit pushuan, dhe dallgët u qetësuan flutura me ‘bisht dallëndyshe’ u rishfaq përsëri, por me pakicë; vlerësimet aktuale të numērit të saj variojnë midis vetëm 800 dhe 1200 fluturave.


Roma novatore 

Astrit Luushi 

Në vitin 500 pes, Roma nuk ishte gjë tjetër veçse një qytet-shtet i vogël në Gadishullin Italian. Por me sytë e drejtuar nga zgjerimi, Roma filloi të pushtonte fqinjët e saj derisa kontrolloi të gjithë Italinë. Nuk u ndal me kaq. 

Ajo u bë perandori në vitin 27 pes, dhe në kulmin e saj - rreth vitit 100 të es - Perandoria Romake e madhe dhe jashtëzakonisht e fuqishme shtrihej nga Britania në Egjipt.

Ndikimi i Romës në botë ishte i përhapur dhe afatgjatë. Romakët ishin novatorë dhe shpikës të mëdhenj, ndonjëherë duke përvetësuar dhe avancuar aspekte nga kulturat e tjera, dhe herë të tjera duke shpikur teknologji dhe sisteme krejtësisht të reja. Këto risi mbuluan një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë institucionet shtetërore, praktikat kulturore dhe teknikat inxhinierike. 

Perandoria Romake ra përfundimisht në vitin 476 të erës sonë, por trashëgimia dhe ndikimi i saj vazhduan - deri në ditët e sotme. Disa nga risitë më të famshme të Romës, të tilla si sistemet sanitare dhe rrjetet rrugore, janë të njohura dhe ende shumë të dukshme; në Britani e Ballkan, i cili në atë kohë ishte Gadishull Ilirik, shumë rrugë moderne ende ndjekin rrugët e përcaktuara nga romakët. Risitë e tjera romake, megjithatë, janë më të errëta. 

Në botën e lashtë, dokumentet e para të shkruara zakonisht regjistroheshin në pllaka balte ose dylli, ose në fletë ose rrotulla papirusi. Romakët përdorën gjithashtu rrotulla, por gjatë shekujve të parë dhe të dytë të erës sonë, u shfaq një formë e re e ruajtjes dhe aksesit të informacionit: libri i stilit të kodikut. Këto fletore, të njohura si pugillares membranei (përafërsisht "libër pergamenë"), u formuan nga grumbullimi i faqeve - zakonisht të bëra prej velumi ose papirusi - që më pas u bashkuan njësoj si librat modernë. Ato u përdorën kryesisht për shkrime personale dhe përfaqësojnë formën e parë të vërtetë të librit të lidhur. Kodet shpejt u bënë të njohura në të gjithë Evropën Perëndimore dhe Lindjen e Mesme, duke zëvendësuar përfundimisht rrotullat dhe tabletat.

Romakët ishin pionierë të mëdhenj në fushën e kirurgjisë. Dihet nga provat arkeologjike - duke përfshirë artefakte të ruajtura mirë të gjetura në mbetjet e varrosura të Pompeit dhe Herculaneum - se romakët përdorën instrumente mjekësore precize, duke përfshirë pincë kockash, kateter, grepa obstetrikë, bisturi dhe gërshërë kirurgjikale. Niveli i teknologjisë që gjendet në disa prej këtyre mjeteve nuk është aq larg nga homologët e tyre modernë. Romakët kishin gjithashtu një trup ushtarak mjekësor me kirurgë të specializuar në terren, të cilët kishin për detyrë t'i mbanin legjionet në formë, të shëndetshme dhe të gjallë.

Dyshemetë e ngrohta mund të duken si një luks modern, por romakët filluan t'i përdorin ato 2000 vjet më parë. Romakët e lashtë përdornin një sistem ngrohjeje nën dysheme të njohur si hipokaust, i cili tërhiqte ajrin e nxehtë nga një furrë me dru jashtë shtëpisë dhe e kanalizonte atë në një dhomë poshtë dyshemesë. Kjo jo vetëm që ngrohte vetë dyshemenë, por rrezatonte nxehtësi në të gjithë shtëpinë. Shumë shembuj të hipokausteve mund të gjenden ende në themelet e vilave dhe shtëpive të qytetit në qendrat romake në Gjermani dhe Angli, ku dimrat e ftohtë do t'i kishin bërë dyshemetë e ngrohura veçanërisht tërheqëse.

Tregjet kanë qenë prej kohësh të përhapura në të gjithë botën si një vend grumbullimi për njerëzit për të shitur dhe blerë të gjitha llojet e mallrave dhe produkteve. Por qendra e parë tregtare e përhershme dhe e mbuluar ka të ngjarë të jetë ndërtuar nga romakët: Tregu i Trajanit (Mercatus Traiani), i ndërtuar midis viteve 100 dhe 110 të es. 

I bërë me tulla të kuqe dhe beton, tregu kishte gjashtë nivele që strehonin rreth 150 dyqane të ndryshme, si dhe zyra qeveritare dhe ambiente banimi. Një rrugë në nivelin e sipërm, ndërkohë, u emërua Via Biberatica sipas fjalës latine për "pije", duke sugjeruar se edhe romakët kishin nevojë të çlodheshin pas blerjeve të një dite të vështirë.

Shumica e botës tani përdor kalendarin Gregorian, i prezantuar për herë të parë në 1582 nga Papa Gregori XIII. Por merita për kalendarin modern duhet t'u jepet vërtet romakëve. Kalendari Gregorian bazohet në kalendarin Julian shumë më të hershëm (i cili në vetvete i detyrohej shumë kalendarit diellor egjiptian), i prezantuar nga Jul Cezari në vitin 45 pes. Kalendarët ndajnë shumë ngjashmëri, megjithëse një nga ndryshimet kryesore është trajtimi i atyre viteve të brishtë të bezdisshëm. Kalendari Gregorian i trajton ato më saktë, duke rezultuar në një mospërputhje midis dy kalendarëve që aktualisht është 13 ditë dhe do të bëhet 14 ditë në vitin 2100.

6 views0 comments

Comments


Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page