Arnautlluku ... Shqipëria...


Xhemaledin SALIHU

Me formimin e Mbretërisë së Serbisë të Habsburgut, hyrja e këtij emërtimi në fjalorin e diplomacisë ndërkombëtare, titulli i mitropolitisë së Beogradit dhe ndikimi i historisë së Mavër Orbinës e Pavël Riterit Vitezoviqit dhe Stematografije Hristofor Xheparoviqit e Tomas Memerit, emrin e Serbisë e lidhën me krahinën e Pashallëkut të Beogradit dhe në kuptimin e Serbëve të shekullit 18. Krahinat serbe të tjera, më herët të quajtura toka serbe prej shekullit 18, fillojnë që nga ana e Serbëve të quhen eskluzivisht me emra vendor apo vise të huaja të ngushta ose me emra administrativë dhe provinca të mbretërisë Osmane dhe Habsburgut

Krahinat nën pushtetin turk, në jug dhe jug-perëndim të Pashallëkut të Beogradit, nga ana e Serbëve në shekullin 18 dhe pjesës së parë të shekullit 19, quhen Arnautlluk, ndërsa territoret, në lindje dhe juglindje quhen Rumelia.Kështu Serbët, Turqine Europiane, në mbarim të shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19, jashtë Pashallëkut të Beogradit, e ndanin në Bosnje, Arnautlluk dhe Rumeli.

Arnautlluku si koncept, gjatë shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19 ka pasur disa kuptime, mirëpo në mbarim të shekullit 19, ka pasur vetëm kuptimin e krahinës politike apo etnike të Arbanasve.

Kështu Karadjordje, në maj të vitit 1809 i shkroi gjeneralit rus Aleksandër Prozorovskit, se Serbia është e rrethuar n