Arkeologji në sytë e Egnatias


Arkeologji në sytë e Egnatias

Fatmir Terziu


Ndërsa shkëpusni të gurtën nga guri në një rrokadë

pa shumë dhimbje, duke ofsharë

trotuari është një ngarkesë e lodhur nga shkeljet,

dekori është i vjetëruar dhe i pathemeltë,

e ndjeni lotin që vardiset në një lloj të re mbetet

forma e tashme, një fletë,